ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Silvia 254+6 /S17/C15

เช่นเคย Credit : ผู้การ และ แก้เอง นิดหน่อย

ไม้1ยาว 254+6 สปิน 17 เคิฟ 15

ซิลเวียแคนนอน ไม้ 254+6

หลุม1


 การวางในซอตแรกให้เล็งตามรูปได้เลยครับ ไม้แมก ปินหลัง 
ระยะ471
 เล็งลายตามรูปภาพเลยครับ สปินด้วยไม้1 
ลม เล็งจุดที่สปินแรงเท่ากับระยะ (ระยะหมายถึงระยะที่ยังไม่ลบหลุมต่ำและยังไม่ลบลม) 
ลม เล็งจุดที่สปินแรง ระยะ -1 หลา 
ลม เล็งจุดที่สปินแรง ระยะ -1 
ลม เล็งจุดที่สปินแรง ระยะ -2 หลา 
ลม 10 เล็งจุดที่สปินแรง ระยะ -3 หลา 
หลุมระยะ 454
ลาย+จาก471ไป+0.22 แรงลม 8,9 ลดอีก1ที่เหลือถูกหมด 

 หลุมระยะ 458 


เล็งลายตามรูปภาพเลยครับ สปินด้วยไม้1 

ลม6เล็ง จุดขึ้นไปจาก 7อีกแรงเท่าระยะ

ลม 7 เล็ง จุดขึ้นไป อีก สปิ้นแรงระยะ-1

ลม เล็งจุดตามภาพ สปินแรง ระยะ -1 

ลม เล็งจุดตามภาพ สปินแรง ระยะ -2 หลา หลุม2 

หลุมระยะ 229

หลุมระยะ 241 
เล็งตรงได้เลยไม่ต้องขยับ กดลมสปินแรง 253.3
ลม ออก 2+4 แรง 250.5สปิ้น9
ลม ออก 3+2 แรง 250.5สปิ้น9
ลม ออก แรง250.5 สปิ้น8
ลม ออก 4+4 แรง249.8สปิ้น9
หลุม3
ซอตแรกเล็งตามภาพ ตีไม้ไม่ต้องกดลูกนะครับ ตีปล่อยธรรมดา 
ลม6-7 ตีแรง 245 
ลม8-9 ตีแรง 244 
ลม10 ตีแรง 243 

ระยะ 465 (หลุมไกล) ให้ตีสปินด้วยไม้ 3w 


ซอต2 ให้ตีรอดเครื่องนะครับ กะจังหวะให้ดีๆ ละ 
ระยะ 453 (หลุมใกล้ด้านซ้าย) ให้ยิงโทปินหลังด้วยเหล็ก 2 ไอ แรงเท่าระยะ 
ลม 6 ให้ซ้าย .66 Dunk 189
ลม 7 ให้ซ้าย .8   Dunk 189.0
ลม 8 ให้ซ้าย .9   Dunk 187
ลม 9 ให้ซ้าย 1.0 Dunk 186
ลม 10 ให้ซ้าย 1.1 

ระยะ 454 (หลุมใกล้ด้านขวา) ให้ยิงโทปินหลังด้วยเหล็ก 2 ไอ แรงเท่าระยะ 

ลม 6 ให้ซ้าย .5     Dunk  195.0
ลม 7 ให้ซ้าย .6     Dunk  
ลม 8 ให้ซ้าย .7     Dunk  
ลม 9 ให้ซ้าย .8     Dunk  193.8
ลม 10 ให้ซ้าย .9 
ระยะ 465 (หลุมไกล) ให้ตีสปินด้วยไม้ 3w 

ลม 6 ให้ซ้าย .6 แรง 185  
ลม 7 ให้ซ้าย .7 แรง 184 
ลม 8 ให้ซ้าย .8 แรง 183  
ลม 9 ให้ซ้าย .9 แรง 183  
ลม 10 ให้ซ้าย 1 แรง 182 

หลุม 4
การวางซอตแรก ให้เล็งตามภาพ(เงาธงอันยาว) รอลมปืน ตีพาวเวอร์เคิฟขวา แรงแมกนะครับ 


หลุม4 ระยะ377 ซอต2 ให้ลายตรงๆ ยิงสไปค์ปินหลัง ไม้2w 
ลม6 แรง 214 
ลม7 แรง 215 
ลม8 แรง 212 
ลม9 แรง 210 
ลม10 แรง 208 


หลุม4 ระยะ 390 ซอต2 ยิงโทไม้1 ปินหลัง 
ลม6 ให้ซ้าย 0.5 แรง 244 
ลม7 ให้ซ้าย 0.55 แรง 243 
ลม8 ให้ซ้าย 0.6 แรง 241 
ลม9 ให้ซ้าย 0.65 แรง 239 
ลม10 ให้ซ้าย 0.7 แรง 237 


หลุม4 ระยะ 396 ซอต2 ยิงสไปค์ไม้1 ปินหลัง เล็งลายขอบหลุมซ้าย 
ลม6 แรง 236 
ลม7 แรง 235 
ลม8 แรง 233 
ลม9 แรง 230 
ลม10 แรง 228 


หลุม 5
259 C=0.73 แรง265.5
241 C=0.56 แรง +8

การตีซอตแรก ให้ตีไม้สปินหน้า ถ้าลมตีได้เลยไม่ต้องปรับลาย แรงประมาณ 250 
260 C=0.79 264
หลุม7 


ซอตแรกให้เล็งตามภาพ รอลมปืน กดเคิฟซ้ายสุด ตีปังธรรมดา ปล่อยลูกไหลครับ 

ซอต2 ยิงโทสปินหลัง แรงเท่ากับ ระยะ - 20 หลา 
ลม6 ให้ลายขวา ประมาณ 2.4 
ลม7 ให้ลายขวา ประมาณ 3.0 
ลม8 ให้ลายขวา ประมาณ 3.2 
ลม9 ให้ลายขวา ประมาณ 4.0 
ลม10 ให้ลายขวา ประมาณ 4.5 


ระยะทาง>>>

ระยะไกล
ลม 7 -20 3.2 261
ซอตแรกให้เล็งตามภาพ รอลมปืน ตีไม้1แมก สปินน้ำ กดสปินหน้าแค่ 2 (กดสปินนิดเดียวนะครับ) 
ซอต2 ยิงโทสปินหลัง แรง เท่ากับ ระยะ -20 หลา 

หลุม 8 ระยะ 305 รอลมปืนทุกระยะนะครับ 
กดเกจ+ยาเขียว กดลูกลงสุด ยิงสไปค์ธรรมดา(ไม่ต้องสปินหลัง) 
ลม6 ให้ลายขวา 0.5 แรง 248 ลม7 ให้ลายขวา 0.66 แรง 247 ลม8 ให้ลายขวา 0.77 แรง 247 ลม9 ให้ลายขวา 0.8 แรง 245.7ลม10 ให้ลายขวา 1.0 แรง 245 

หลุม8ระยะ 315
ระยะนี้เล็งลายตามภาพนะครับ กดเกจ+เขียว กดลูกลงสุด ยิงสไปค์ธรรมดา 
ลม6 แรง 257 ลม7 แรง 257 ลม8 แรง 256 ลม9 แรง 256 ลม10 แรง 255 


หลุมระยะ 335 

กดเกจ+เขียว ยิงสไปค์สปินหน้า 
ลม6 ให้ลายขวา 0.35 แรง 262 ลม7 ให้ลายขวา 0.4 แรง 262 ลม8 ให้ลายขวา 0.44 แรง 261 (ลายตามภาพตัวอย่างครับ) 
ลม9 ให้ลายขวา 0.5 แรง 260 ลม10 ให้ลายขวา 0.55 แรง 259 
หลุม9 
ระยะ 221 กดเคริฟ<<แล้วดึงลงมา ให้เหลือ9

หลุมระยะ234 


หลมระยะ 235 

ที่เหลือเดะอัพใหม่รอก่อน ยังม่ะว่าง
ลม 1 ให้1.7ช่อง สปินไม้1 แรง 250 
ลม 6-7 สปินแรง 251 
ลม 8-10 สปินแรง 252


มีจุดเล็งลายให้ดูแค่2ลมนะครับ ที่เหลือลองปรับเองนะครับ 
หลุม10

หลุม11 

263กดเคริฟ<<15 กดเกจ ตีธรรมดาปล่อยไหลไม่ต้องกดเคริฟ


ระยะ 273 
 จุดลม8,9ผิดเข้ามาอีกข้างๆ6เป็น9ขึ้นจาก9เป็น8
 ยิงสไปค์ปินหลัง 
ลม6,7ตี247 ลม8,9ตี246
ระยะ 290 
ลายยังไม่ได้อัพ

หลุม12 
ระยะไกล 179

ระยะทาง<<<
 ระยะ169 
หลุม13 ตีธรรมดา ขอข้ามนะครับ 


หลุม14
การวางชอตแรกซอต2ยังไม่ได้อัพรูปรอก่อน
 หลุม15 
ช็อตแรก 
กดเคริฟ<<<<สุดแล้ว
ระยะ 499

ลม ตี 240.8ออก>>0.4จากจุด
ลม ตี 238.5ออก>>0.2จากจุด
ลม ตี 228.0ออก>>0.3จากจุด
ลม ตี 223.5ออก<<0.2จากจุด
ระยะ505

ลมตี252จากจุด<<0.1
ลมตี249.8ออก>>0.2จากจุด
ลมตี238.5ออก>>0.2จากจุด
ลมตี238.5ออก>>0.2จากจุด

ระยะ520 วางตามรูป


ช็อต2

ยังไม่ครบถ้าครบแล้วอัพให้
เอาแค่นี้ไปก่อน


หลุม16 ไม่มีลมปืน 


ระยะ 209 Dunk238.5 ถ้ากดลม1dunkประมาณ 230.0-230.7 C 0.64ทั้ง 2 ระยะ

ระยะ 223 ปินไม้ลมขวาง แรงประมาณ 233.5 C=0.88

หลุม17 

หลุมนี้ไม่มีลมปืน 


ซอตแรกกดยาแดงที่เพิ่มระยะ หลา ยิงสไปค์วางตามภาพ 

ถ้าลมส่งแรง ตีป้งย่าปล่อยก้อได้นะครับ แต่ควรจะให้ลูกวางได้ตามภาพ 

ซอตสองยิงโท ยิงผ่านพัดลม ให้-26 หลา 
หลุม18 
รอลมปืนนะครับ ซอตแรกตีด้วยเหล็ก 5ไอ กดลูกลง+เคิฟขวาครึ่งนึง ตีสปินหลัง แรง 143 


ระยะ 353 ซอต 2 
ระวังเครื่องบิน ให้ตีในตอนที่เครื่องขึ้นนะครับ 
ซอตให้ยิงโทสปินหลังด้วยไม้3w การคิดแรงคือ ระยะหลุม+หลุมสูง+10 
ลม6-7 ให้ลายขวา 0.25 
ลม8-9 ให้ลายขวา 0.4 
ลม 10 ให้ลายขวา 0.44 
ระยะ 369 ซอต 2 
สปินหลังไม้ลายขวาตั้งแต่ 0.35-0.5 แรง ระยะ +42ถึง+44 แล้วแต่ลม 

ลมออก0.5 แรง 244
ลมออก0.44 แรง244
ลม7 ออก0.44 แรง244.5

ระยะ 375 ซอต 2 
สปินหลังไม้ลายขวาตั้งแต่ 0.45-0.6 แรง ระยะ +42ถึง+44 แล้วแต่ลม

ลมออก0.55 แรง 251.9

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เทคนิคการกลับภาพใน Photoshop -> Shortcut Key Rotate view Image !!!

จากภาพแบบนี้  กลับภาพ หันหลังแบบนี้
             หลายๆคน เคยสงสัย ว่าเอ่อ เค้าทำยังไงให้มันกลับภาพไวๆ เวลาวาดรูปด้วยเมาส์ปากกา มันก็จะได้ถนัดๆหน่อย อะไรหน่อย วันนี้เรามีวิธีมาสอนทั้งแบบปกติ ทั่วไป และ แบบ Trip พิเศษจากผมมาดูกันครับ โดยแบบแรกผมจะให้ดูวิธีการกลับภาพแบบปกติ

แบบปกติ ทั่วไป

เวลาเราจะกลับภาพเราก็จะไปที่เมนู Image>Image Rotation>180°
ดังในภาพ


แต่วันนี้ เราจะมาสอนการทำ Shortcut keyboard กันครับ จะได้สะดวกขึ้นโดยผม ก็จะยกVideo  ที่สอนการวาดรูปภาพ จากเมาส์ปากกา มาให้ชมกัน 


ในนาทีที่ 1.55 จะเห็นได้ว่า ภาพนั้นได้มีการปรับมุมของตัวกระดาษ

โดยใช้ shortcut key คือ ปุ่ม R นั้นเอง 


โดยเราจะลากเมาส์ เพื่อปรับองศาของ ตัวรูปภาพ โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Rotate View Tool นั้นเอง


ทีนี้เราอยากกลับภาพแบบ 180องศา หรือ 90 องศาไวๆโดยไม่ต้องผ่านเมนูด้านบน เพื่อความแม่นยำขององศาภาพนั้น เราก็ทำโดย ตั้ง Shortcut key ใน Photoshop มาถึงตรงนี้หลายๆคน คงสงสัยว่า เอ้าแล้วมันทำไงหล่ะ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีตั้งค่ากันเลย 
โดยขั้นตอนแรกไปที่เมนู ดังในรูปภาพ


ส่วนตัวผม ก็จะตั้งค่าให้ปรับองศากลับด้านไว้ที่ …

MapleStory > Guild Level

1-20 เควสต้นเรื่อง 20-38 เควสแฟรรี่ 35-47 Golden Beach 47-50 อ่านนิยาย,ผีที่เมืองโจร 50-58 Riena Strait // แมวน้ำ พายเรือหารัก 555 58-60 หมู,อ่านนิยาย,Sleepywood, 60-70 ทำเควสอาหาร + ,Zakum Easy,เวล ไนโดเสา sleepywood 70-92 เควสเห็ด,ปู+กุ้ง ที่อาวาเรียส,แมว 3 สี,เยนรี่,ผีที่เรือ 92-105 ตีตั๊กแตนผีที่ กาเดี้ยน 105-112 ทำเควส Monster Park , เควสห้องสมุด 112-130 Star Force 135-140 ทำเควสเกาหลี 140-145 มังกรดำตัว* 145-150 kerning tower 150-155 ตีBlood Mantis | mantis

การพัฒนาโปรแกรม

การพัฒนาโปรแกรมขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย

การวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบโปรแกรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมการทำเอกสารประกอบโปรแกรมการบำรุงรักษาโปรแกรม
การวิเคราะห์ปัญหา                   การวิเคราะห์ปัญหา ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อพิจารณาว่าโปรแกรมต้องทำการประมวลผลอะไรบ้าง
พิจารณาข้อมูลนำเข้า เพื่อให้ทราบว่าจะต้องนำข้อมูลอะไรเข้าคอมพิวเตอร์ ข้อมูลมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ตลอดจนถึงลักษณะและรูปแบบของข้อมูลที่จะนำเข้า
พิจารณาการประมวลผล เพื่อให้ทราบว่าโปรแกรมมีขั้นตอนการประมวลผลอย่างไรและมีเงื่อนไปการประมวลผลอะไรบ้าง
พิจารณาข้อสนเทศนำออก เพื่อให้ทราบว่ามีข้อสนเทศอะไรที่จะแสดง ตลอดจนรูปแบบและสื่อที่จะใช้ในการแสดงผล


การออกแบบโปรแกรม                  การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่ใช้เป็นแนวทางในการลงรหัสโปรแกรม ผู้ออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอาจใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยในการออกแบบ อาทิเช่น คำสั่งลำลอง (Pseudocode) หรือ ผังงาน (Flow chart) การออกแบบโปรแกรมนั้นไม่ต้องพะวงกับรูปแบบคำสั่งภาษาค…